A A A

STRONA GŁÓWNA

Biuro Oddziału jest czynne we wtorki i czwartki od godziny 11:00 do godziny 15:00.

 

UWAGA

Proszę by Prezesi Kół i Klubów przesłali na mój adres e-mail dane, któe umożliwią kontak z Klubem/Kołem (imię i nazwisko Prezesa, ewentualnie dane członków Zarządu Koła, adres siedziby Koła, kontakt najlepiej e-mail lub inne dane). Dane te zamieszczę w poszczególnych linkach Kół i Klubów.

Pozdrawiam

administrator