Godziny otwarcia biura

Biuro Oddziału jest czynne:

we wtorki i w czwartki w godz. 11.00 – 15.00

telefon:  71  344 – 79 – 80

ciągły kontakt telefoniczny:  608 – 253 – 770

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną pandemią koronawirusa Zarząd Oddziału podjął następujące decyzje:

1. Odwołanie dyżurów w biurze Oddziału i zamknięcie biura.  Sprawy bieżące można załatwić telefonicznie pod nr 608-253-770

2. Odwołanie XXIII Zlotu Oddziału planowanego na dzień 30.05.2020 r.  Nowy termin Zlotu zostanie ustalony w terminie późniejszym po ustabilizowaniu sytuacji i odwołaniu obostrzeń.

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza