Koło PTTK Nr 6 „Polanka”

Wycieczki w maju  2018

26.05.2018 sobota. Udział w Zlocie Kół PTTK Fabryczna w ośrodku ”Banderoza” w Skałce. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 9:45 na dawnym Dworcu Świebodzkim przy autobusie 609 jadącym do Samotworu przez Jarnołtów, skąd pieszo idziemy do Skałki. Odjazd autobusu o godz. 10:09. Powrót z Samotworu: 14:50 i 16:50. Koszt uczestnictwa w Zlocie wynosi 5 zł. Wycieczkę prowadzą: Czesław Leśniara i Barbara Zarzycka.

Wycieczki w czerwcu  2018

2.06.2018 sobota. Trasa wycieczki: Gniechowice – Krobielowice – Gniechowice. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 9:40 koło kas Dworca Autobusowego. Odjazd autobusu 512 ze stanowiska nr 1 do Gniechowic o godz. 10:00. Powrót z Gniechowic między godziną 15:00 a 16:00. Cena biletu w obie strony – ok. 8 zł. Wycieczkę prowadzą: Ewa Witek i Grażyna Skowrońska.

9.06.2018 sobota. Trasa wycieczki: Ratowice – Zakrzów Kotowice. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 9:20 koło kas Dworca Autobusowego. Odjazd autobusu 565 o godz. 9:45. Dla uprawnionych przejazd jest bezpłatny. Powrót pociągiem ze stacji Zakrzów Kotowice o godz. 17:49. Przewidziane atrakcje: przeprawa przez Odrę i oglądanie okolicy z wieży widokowej. Wycieczkę prowadzą: Czesław Leśniara i Barbara Zarzycka.

23.06.2018 sobota. Wycieczka piesza trasą: Leśnica – Stawy – Las Ratyński – Jarnołtów (12 km). Spotkanie z przewodnikiem o godz. 10:00 na pętli tramwajowej linii 10 i 20 w Leśnicy. Powrót autobusem 109 z Jarnołtowa o godz. 15:23 i 15:53. Wycieczkę prowadzi Zofia Wągrowska.

30.06.2018 sobota. Wycieczka piesza trasą: RędzinLesicaRędzin (10 km). Spotkanie z przewodnikiem na pętli tramwajowej linii 14 i 24 na Osobowicach o godz. 10:00. Odjazd autobusu 118 do Rędzina o godz. 10:24. Powrót o godz. 15:37. Wycieczkę prowadzi Zofia Wągrowska.

Program wycieczek „Polanki” dostępny jest także w Internecie pod adresem: bit.ly/programpolanki

Uwaga:
Wycieczka może być odwołana:
a) ze względu na warunki atmosferyczne takie jak: obfity deszcz, śnieżyca, gołoledź lub temperatura powyżej 30 st. C lub poniżej -10 st. C.
b) jeżeli na wycieczkę zgłosi się poniżej 10 uczestników.

Zastrzega się możliwość zmian w programach wycieczek.

Uczestnicy wycieczek z opłaconą na bieżącą składką członkowską PTTK i wpisani na listę uczestników wycieczki są ubezpieczeni przez Zarząd Główny PTTK od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali biorą udział w w/w wycieczkach na własną odpowiedzialność i samodzielnie ubezpieczają się w PZU. Za uczestników nie ubezpieczonych organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Na trasie uczestników obowiązuje podporządkowanie się wskazówkom przewodnika. Oddalający się od przewodnika z grupą przestają być uczestnikami tej wycieczki.

Informacji telefonicznej o wycieczkach udzielać będzie:

  • Zofia Wągrowska, tel. (071)355-05-69.
  • Biuro Oddziału PTTK Fabryczna ul. Kościuszki 13/5 czynne jest we wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 15.00, numery telefonu: (071) 344-79-80 i 608-253-770
  • Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14. 344-31-11, gdzie można otrzymać kopię programu wycieczek.

Informacja: na podstawie uchwały Zarządu Koła i Zarządu Oddziału z dnia 7.12.2012 za udział w wycieczkach członkowie PTTK opłacają 1 zł, a pozostali 2 zł. Opłaty pobierane są na wycieczce i wraz z rozliczeniem przekazywane są do kasy Oddziału. Z zebranych kwot Oddział pokrywa koszty delegacji przewodnika i koszty związane z przygotowaniem wycieczek, takie jak: pisanie programów wycieczek, kserowanie i materiały biurowe.

Składki członkowskie PTTK można opłacać na wycieczce lub w Biurze Oddziału.

Zapraszamy na wycieczki wszystkich zainteresowanych

Poniżej znajduję się wersja programu do pobrania i wydrukowania:

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza