Koło PTTK Nr 6 „Polanka”

Wycieczki w sierpniu  2017

5.08.2017 sobota. Wycieczka piesza trasą Pęgów – Oborniki Śląskie. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 8:20 na Dworcu Gł., koło kas z wykupionym biletem do Pęgowa. Odjazd pociągu z Dworca Gł. do Pęgowa o godz. 8:40, Mikołajowa 8:45, Popowic 8:47, Różanki 8:50, Osobowic 8:53, i Świniar 8:57. Powrót z Pęgowa o 17:33 lub Obornik Śl. o 17:29 (decyzję podejmie przewodnik). Wycieczkę prowadzą Czesław Leśniara i Barbara Zarzycka.

12.08.2017 sobota. Wycieczka piesza do Sielskiej Zagrody. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 9:10 na przystanku autobusowym linii 911 na placu Grunwaldzkim. Odjazd autobusu o godz. 9:30. Bilet wstępu do Sielskiej Zagrody kosztuje 5 zł (w tym 5% zniżki na zakupy w bufecie). Powrót o godz. 15:00, 16:00, lub 17:00. Wycieczkę prowadzą Ewa Witek i Grażyna Skowrońska.

19.08.2017 sobota. Wycieczka piesza. Trasa wycieczki: Wojnów, Las Strachociński, Łany do Biskupina (10 km). Spotkanie z przewodnikiem o godz. 9:10 na skrzyżowaniu Pl. Grunwaldzkiego i ul. Norwida. Odjazd autobusem 115 do Wojnowa o godz. 9:35. Powrót z Biskupina około godz. 15:00. Wycieczkę prowadzą Antoni Zygnerski i Zofia Wągrowska.

26.08.2017 sobota. Wycieczka do Trzebnicy. Spotkanie z przewodnikiem na Dworcu PKP Nadodrze o godz. 9:00. Odjazd autobusem PKS o godz. 9:20. Powrót z Trzebnicy o godz 15:40 lub 16:25. Cena biletu w obie strony – ok. 15 zł. Wycieczkę prowadzą: Antoni Zygnerski i Zofia Wągrowska.

 Uwaga: wycieczka może być odwołana ze względu na temp. powyżej 30 stopni Celsjusza.

Program wycieczek „Polanki” dostępny jest także w Internecie pod adresem: skroc.pl/polanka

Uwaga:
Wycieczka może być odwołana:
a) ze względu na warunki atmosferyczne takie jak: obfity deszcz, śnieżyca, gołoledź lub temperatura powyżej 30 st. C lub poniżej -10 st. C.
b) jeżeli na wycieczkę zgłosi się poniżej 10 uczestników.

Zastrzega się możliwość zmian w programach wycieczek.

Uczestnicy wycieczek z opłaconą na bieżącą składką członkowską PTTK i wpisani na listę uczestników wycieczki są ubezpieczeni przez Zarząd Główny PTTK od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali biorą udział w w/w wycieczkach na własną odpowiedzialność i samodzielnie ubezpieczają się w PZU. Za uczestników nie ubezpieczonych organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Na trasie uczestników obowiązuje podporządkowanie się wskazówkom przewodnika. Oddalający się od przewodnika z grupą przestają być uczestnikami tej wycieczki. Plan wycieczek opracował Kol. Antoni Zygnerski tel. kom. 0-694-069-604.

Informacji telefonicznej o wycieczkach udzielać będzie:

  • Zofia Wągrowska, tel. (071)355-05-69.
  • Biuro Oddziału PTTK Fabryczna ul. Kościuszki 13/5 czynne jest we wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 15.00, numery telefonu: (071) 344-79-80 i 608-253-770
  • Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14. 344-31-11, gdzie można otrzymać kopię programu wycieczek.

Informacja: na podstawie uchwały Zarządu Koła i Zarządu Oddziału z dnia 7.12.2012 za udział w wycieczkach członkowie PTTK opłacają 1 zł, a pozostali 2 zł. Opłaty pobierane są na wycieczce i wraz z rozliczeniem przekazywane są do kasy Oddziału. Z zebranych kwot Oddział pokrywa koszty delegacji przewodnika i koszty związane z przygotowaniem wycieczek, takie jak: pisanie programów wycieczek, kserowanie i materiały biurowe.

Składki członkowskie PTTK można opłacać na wycieczce lub w Biurze Oddziału.

Zapraszamy na wycieczki wszystkich zainteresowanych

Poniżej znajduję się wersja programu do pobrania i wydrukowania:

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza