Koło PTTK Nr 6 „Polanka”

Wycieczki we wrześniu  2019

28.09.2019 sobota. Trasa wycieczki: Gniechowice – Krobielowice – Gniechowice. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 9:40 na Dworcu Autobusowym na stanowisku nr 1 z wykupionym biletem do Gniechowic. Odjazd autobusu 512 o godz. 10:00. Powrót z Gniechowic o godz. 15:06 lub 15:47. Cena biletu w obie strony – ok. 8 zł. Wycieczkę prowadzą: Ewa Witek i Grażyna Skowrońska.

Wycieczki w październiku  2019

5.10.2019 sobota. Wycieczka do Trzebnicy. Spotkanie z przewodnikiem na Dworcu PKP Nadodrze o godz. 9:00. Odjazd autobusem PKS o godz. 9:20. Powrót z Trzebnicy o godz. 15:25 lub 15:40. Cena biletu w obie strony – ok. 15 zł. Wycieczkę prowadzi: Zofia Wągrowska.

12.10.2019 sobota. Wycieczka piesza do Obornik Śląskich i okolicznych lasów. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 10:25 na Dworcu Gł. PKP, koło kas z wykupionym biletem do Obornik Śląskich (osoby uprawnione – bilet od Świniar). Odjazd pociągu z Dworca Gł. do Obornik Śl. o godz. 10:50, Mikołajowa 10:55, Popowic 10:57, Różanki 10:59, Osobowic 11:02, i Świniar 11:06. Powrót z Obornik Śl. o godz. 16:53, lub 17:43. Wycieczkę prowadzą Czesław Leśniara i Barbara Zarzycka.

19.10.2019 sobota. Wycieczka piesza z Parku Zachodniego, wzdłuż Odry przez Las Pilczycki do Pilczyc. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 10:00 na przystanku tramwajowym linii 3, 10, 20, i 33 na ul. Lotniczej (przedłużenie ul. Legnickiej, naprzeciw D.H. „Astra”). Powrót z Pilczyc około godz. 15:00. Wycieczkę prowadzi Zofia Wągrowska.

26.10.2019 sobota. Wycieczka piesza z Oporowa na Nowy Dwór (wzdłuż Ślęży, terenem otwartym). Spotkanie z przewodnikiem o godzinie 10:00 na pętli tramwajowej linii 4, 5, i 20 (Oporów). Powrót ok. godziny 15:00. Wycieczkę prowadzi Grażyna Skowrońska.

Program wycieczek „Polanki” dostępny jest także w Internecie pod adresem: bit.ly/programpolanki

Uwaga:
Wycieczka może być odwołana:
a) ze względu na warunki atmosferyczne takie jak: obfity deszcz, śnieżyca, gołoledź lub temperatura powyżej 30 st. C lub poniżej -10 st. C.
b) jeżeli na wycieczkę zgłosi się poniżej 10 uczestników.

Zastrzega się możliwość zmian w programach wycieczek.

Uczestnicy wycieczek z opłaconą na bieżącą składką członkowską PTTK i wpisani na listę uczestników wycieczki są ubezpieczeni przez Zarząd Główny PTTK od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali biorą udział w w/w wycieczkach na własną odpowiedzialność i samodzielnie ubezpieczają się w PZU. Za uczestników nie ubezpieczonych organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Na trasie uczestników obowiązuje podporządkowanie się wskazówkom przewodnika. Oddalający się od przewodnika z grupą przestają być uczestnikami tej wycieczki.

Informacji telefonicznej o wycieczkach udzielać będzie:

  • Zofia Wągrowska, tel. (071)355-05-69.
  • Biuro Oddziału PTTK Fabryczna ul. Kościuszki 13/5 czynne jest we wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 15.00, numery telefonu: (071) 344-79-80 i 608-253-770
  • Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14. 344-31-11, gdzie można otrzymać kopię programu wycieczek.

Informacja: na podstawie uchwały Zarządu Koła i Zarządu Oddziału z dnia 7.12.2012 za udział w wycieczkach członkowie PTTK opłacają 1 zł, a pozostali 2 zł. Opłaty pobierane są na wycieczce i wraz z rozliczeniem przekazywane są do kasy Oddziału. Z zebranych kwot Oddział pokrywa koszty delegacji przewodnika i koszty związane z przygotowaniem wycieczek, takie jak: pisanie programów wycieczek, kserowanie i materiały biurowe.

Składki członkowskie PTTK można opłacać na wycieczce lub w Biurze Oddziału.

Zapraszamy na wycieczki wszystkich zainteresowanych

Poniżej znajduję się wersja programu do pobrania i wydrukowania:

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza