Koło PTTK Nr 6 „Polanka”

Wycieczki w październiku  2018

6.10.2018 sobota. Wycieczka piesza z Parku Zachodniego, wzdłuż Odry przez Las Pilczycki do Pilczyc. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 10:00 na przystanku tramwajowym linii 3, 10, 20, i 33 na ul. Lotniczej (przedłużenie ul. Legnickiej, naprzeciw D.H. „Astra”). Powrót z Pilczyc około godz. 15:00. Wycieczkę prowadzi Zofia Wągrowska.

13.10.2018 sobota. Wycieczka piesza z Oporowa na Nowy Dwór (wzdłuż Ślęży, terenem otwartym). Spotkanie z przewodnikiem o godzinie 10:00 na pętli tramwajowej linii 4, 5, i 20 (Oporów). Powrót ok. godziny 15:00. Wycieczkę prowadzą Ewa Witek i Grażyna Skowrońska.

20.10.2018 sobota. Wycieczka piesza na trasie: Pęgów – Wilczyn – Oborniki Śląskie. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 8:25 na Dworcu Gł., koło kas z wykupionym biletem do Pęgowa w cenie 6,50 zł. (Od Świniar dla uprawnionych). Odjazd pociągu z Dworca Gł. do Pęgowa o godz. 8:47, Mikołajowa 8:53, Popowic 8:55, Różanki 8:58, Osobowic 9:01, i Świniar 9:05. Powrót z Obornik Śląskich o godz. 16:03, lub 16:34. Cena biletu normalnego – 8,20 zł. Wycieczkę prowadzą Czesław Leśniara i Barbara Zarzycka.

Program wycieczek „Polanki” dostępny jest także w Internecie pod adresem: bit.ly/programpolanki

Uwaga:
Wycieczka może być odwołana:
a) ze względu na warunki atmosferyczne takie jak: obfity deszcz, śnieżyca, gołoledź lub temperatura powyżej 30 st. C lub poniżej -10 st. C.
b) jeżeli na wycieczkę zgłosi się poniżej 10 uczestników.

Zastrzega się możliwość zmian w programach wycieczek.

Uczestnicy wycieczek z opłaconą na bieżącą składką członkowską PTTK i wpisani na listę uczestników wycieczki są ubezpieczeni przez Zarząd Główny PTTK od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali biorą udział w w/w wycieczkach na własną odpowiedzialność i samodzielnie ubezpieczają się w PZU. Za uczestników nie ubezpieczonych organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Na trasie uczestników obowiązuje podporządkowanie się wskazówkom przewodnika. Oddalający się od przewodnika z grupą przestają być uczestnikami tej wycieczki.

Informacji telefonicznej o wycieczkach udzielać będzie:

  • Zofia Wągrowska, tel. (071)355-05-69.
  • Biuro Oddziału PTTK Fabryczna ul. Kościuszki 13/5 czynne jest we wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 15.00, numery telefonu: (071) 344-79-80 i 608-253-770
  • Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14. 344-31-11, gdzie można otrzymać kopię programu wycieczek.

Informacja: na podstawie uchwały Zarządu Koła i Zarządu Oddziału z dnia 7.12.2012 za udział w wycieczkach członkowie PTTK opłacają 1 zł, a pozostali 2 zł. Opłaty pobierane są na wycieczce i wraz z rozliczeniem przekazywane są do kasy Oddziału. Z zebranych kwot Oddział pokrywa koszty delegacji przewodnika i koszty związane z przygotowaniem wycieczek, takie jak: pisanie programów wycieczek, kserowanie i materiały biurowe.

Składki członkowskie PTTK można opłacać na wycieczce lub w Biurze Oddziału.

Zapraszamy na wycieczki wszystkich zainteresowanych

Poniżej znajduję się wersja programu do pobrania i wydrukowania:

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza