Koło PTTK Nr 6 „Polanka”

Wycieczki w maju  2018

5.05.2018 sobota. Wycieczka piesza na trasie: Mrozów – Żurawiniec – Mokra. Spotkanie z przewodnikiem na Dworcu Gł. PKP o godz. 9:30 obok kas, z wykupionym biletem do Mrozowa (dla uprawnionych – od Leśnicy). Odjazd pociągu z Dworca Gł. o 9:47, Nowego Dworu 9:56, Leśnicy 10:03. Powrót z Mokrej autobusem 137 o godz. 14:31, 15:31, lub 16:31. Wycieczkę prowadzą: Anna Woźnicka i Barbara Zarzycka.

12.05.2018 sobota. Wycieczka piesza trasą: Sobótka Zachodnia – Przełęcz pod Wieżycą – Zamek „Górka”. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 9:40 w poczekalni (nowego) Dworca Autobusowego PKS obok kas. Odjazd autobusu 512 do Sobótki o godz. 10:00 ze stanowiska nr 1. Powrót z Sobótki Zachodniej (ul. Świdnicka/Curie) o godz. 13:30, 14:40 i 16:20. Cena biletu w obie strony – ok. 15 zł. Wycieczkę prowadzą: Ewa Witek i Grażyna Skowrońska.

26.05.2018 sobota. Udział w Zlocie Kół PTTK Fabryczna w ośrodku ”Banderoza” w Skałce. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 9:45 na dawnym Dworcu Świebodzkim przy autobusie 609 jadącym do Samotworu przez Jarnołtów, skąd pieszo idziemy do Skałki. Odjazd autobusu o godz. 10:09. Powrót z Samotworu: 14:50 i 16:50. Koszt uczestnictwa w Zlocie wynosi 5 zł. Wycieczkę prowadzą: Czesław Leśniara i Barbara Zarzycka.

Program wycieczek „Polanki” dostępny jest także w Internecie pod adresem: bit.ly/programpolanki

Uwaga:
Wycieczka może być odwołana:
a) ze względu na warunki atmosferyczne takie jak: obfity deszcz, śnieżyca, gołoledź lub temperatura powyżej 30 st. C lub poniżej -10 st. C.
b) jeżeli na wycieczkę zgłosi się poniżej 10 uczestników.

Zastrzega się możliwość zmian w programach wycieczek.

Uczestnicy wycieczek z opłaconą na bieżącą składką członkowską PTTK i wpisani na listę uczestników wycieczki są ubezpieczeni przez Zarząd Główny PTTK od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali biorą udział w w/w wycieczkach na własną odpowiedzialność i samodzielnie ubezpieczają się w PZU. Za uczestników nie ubezpieczonych organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Na trasie uczestników obowiązuje podporządkowanie się wskazówkom przewodnika. Oddalający się od przewodnika z grupą przestają być uczestnikami tej wycieczki.

Informacji telefonicznej o wycieczkach udzielać będzie:

  • Zofia Wągrowska, tel. (071)355-05-69.
  • Biuro Oddziału PTTK Fabryczna ul. Kościuszki 13/5 czynne jest we wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 15.00, numery telefonu: (071) 344-79-80 i 608-253-770
  • Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14. 344-31-11, gdzie można otrzymać kopię programu wycieczek.

Informacja: na podstawie uchwały Zarządu Koła i Zarządu Oddziału z dnia 7.12.2012 za udział w wycieczkach członkowie PTTK opłacają 1 zł, a pozostali 2 zł. Opłaty pobierane są na wycieczce i wraz z rozliczeniem przekazywane są do kasy Oddziału. Z zebranych kwot Oddział pokrywa koszty delegacji przewodnika i koszty związane z przygotowaniem wycieczek, takie jak: pisanie programów wycieczek, kserowanie i materiały biurowe.

Składki członkowskie PTTK można opłacać na wycieczce lub w Biurze Oddziału.

Zapraszamy na wycieczki wszystkich zainteresowanych

Poniżej znajduję się wersja programu do pobrania i wydrukowania:

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza