Koło PTTK Nr 6 „Polanka”

Wycieczki w maju  2017

27.05.2017 sobota. Wycieczka piesza trasą: Leśnica – Stawy – Las Ratyński – Jarnołtów (12 km). Spotkanie z przewodnikiem o godz. 10:00 na pętli tramwajowej linii 3, 10 i 20 w Leśnicy. Powrót autobusem 109 z Jarnołtowa o godz. 15:23, 15:53 lub 16:23. Wycieczkę prowadzą: Antoni Zygnerski i Zofia Wągrowska.

Wycieczki w czerwcu  2017

3.06.2017 sobota. Wycieczka piesza trasą: Wysoki Kościół – Machnice – Trzebnica. Spotkanie z przewodnikiem na Dworcu PKP Nadodrze o godz. 9:00. Odjazd autobusem PKS o godz. 9:20. Powrót z Trzebnicy około godz. 16:25. Cena biletu w obie strony – ok. 15 zł. Wycieczkę prowadzą: Antoni Zygnerski i Zofia Wągrowska.

10.06.2017 sobota. Trasa wycieczki: Gniechowice – Krobielowice – Gniechowice. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 9:40 koło kas Tymczasowego Dworca Autobusowego przy ul. Joannitów. Odjazd autobusu 522 do Gniechowic o godz. 10:00. Powrót z Gniechowic między godziną 15:00 a 16:00. Cena biletu w obie strony – ok. 8 zł. Wycieczkę prowadzą: Ewa Witek i Grażyna Skowrońska.

17.06.2017 sobota. Wycieczka piesza Domaszczyn – Szczodre. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 9:10 obok Galerii Dominikańskiej (naprzeciw kościoła). Odjazd autobusu 914 o godz. 9:30. Powrót ze Szczodrego o godz. 14:40 lub 16:40. Wycieczkę prowadzą: Antoni Zygnerski i Zofia Wągrowska.

24.06.2017 sobota. Wycieczka piesza z Osoli do Obornik Śląskich. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 8:20 na Dworcu Gł., koło kas z wykupionym biletem do Osoli. Cena biletu w jedną stronę – ok. 8 zł. Odjazd pociągu z Dworca Gł. o godz. 8:40, Mikołajowa 8:45, Popowic 8:47, Różanki 8:50, Osobowic 8:53, i Świniar 8:57. Powrót z Obornik Śl. o godz. 17:29. Wycieczkę prowadzą: Czesław Leśniara i Barbara Zarzycka.

Uwaga: prosimy sprawdzić godzinę odjazdu pociągu z powodu możliwej zmiany rozkładu jazdy PKP w czerwcu 2017.

Program wycieczek „Polanki” dostępny jest także w Internecie pod adresem: skroc.pl/polanka

Uwaga:
Wycieczka może być odwołana:
a) ze względu na warunki atmosferyczne takie jak: obfity deszcz, śnieżyca, gołoledź lub temperatura powyżej 30 st. C lub poniżej -10 st. C.
b) jeżeli na wycieczkę zgłosi się poniżej 10 uczestników.

Zastrzega się możliwość zmian w programach wycieczek.

Uczestnicy wycieczek z opłaconą na bieżącą składką członkowską PTTK i wpisani na listę uczestników wycieczki są ubezpieczeni przez Zarząd Główny PTTK od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali biorą udział w w/w wycieczkach na własną odpowiedzialność i samodzielnie ubezpieczają się w PZU. Za uczestników nie ubezpieczonych organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Na trasie uczestników obowiązuje podporządkowanie się wskazówkom przewodnika. Oddalający się od przewodnika z grupą przestają być uczestnikami tej wycieczki. Plan wycieczek opracował Kol. Antoni Zygnerski tel. kom. 0-694-069-604.

Informacji telefonicznej o wycieczkach udzielać będzie:

  • Zofia Wągrowska, tel. (071)355-05-69.
  • Biuro Oddziału PTTK Fabryczna ul. Kościuszki 13/5 czynne jest we wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 15.00, numery telefonu: (071) 344-79-80 i 608-253-770
  • Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14. 344-31-11, gdzie można otrzymać kopię programu wycieczek.

Informacja: na podstawie uchwały Zarządu Koła i Zarządu Oddziału z dnia 7.12.2012 za udział w wycieczkach członkowie PTTK opłacają 1 zł, a pozostali 2 zł. Opłaty pobierane są na wycieczce i wraz z rozliczeniem przekazywane są do kasy Oddziału. Z zebranych kwot Oddział pokrywa koszty delegacji przewodnika i koszty związane z przygotowaniem wycieczek, takie jak: pisanie programów wycieczek, kserowanie i materiały biurowe.

Składki członkowskie PTTK można opłacać na wycieczce lub w Biurze Oddziału.

Zapraszamy na wycieczki wszystkich zainteresowanych

Poniżej znajduję się wersja programu do pobrania i wydrukowania:

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza