Koło PTTK Nr 6 „Polanka”

Wycieczki w styczniu  2018

13.01.2018 sobota. Wycieczka piesza do Lasu Osobowickiego, gdzie przy ognisku powitamy Nowy Rok 2018. Spotkanie z przewodnikiem na pętli tramwajowej linii 14 i 24 na Osobowicach o godz. 10:00. Powrót około godz. 15:00. Wycieczkę prowadzą Antoni Zygnerski i Zofia Wągrowska.

20.01.2018 sobota. Wycieczka piesza do Obornik Śl. i okolicznych lasów. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 10:20 na Dworcu Gł., koło kas z wykupionym biletem („ośmiogodzinnym”) do Obornik Śląskich. Odjazd pociągu z Dworca Gł. do Obornik Śl. o godz. 10:43, Mikołajowa 10:48, Popowic 10:50, Różanki 10:52, Osobowic 10:55, i Świniar 10:59. Powrót z Obornik Śl. o godz. 16:02. Wycieczkę prowadzą Czesław Leśniara i Barbara Zarzycka.

Wycieczki w lutym  2018

3.02.2018 sobota. Wycieczka piesza trasą: Sobótka – Przełęcz pod Wieżycą – Zamek „Górka”. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 9:40 w poczekalni (nowego) Dworca Autobusowego PKS obok kas. Odjazd autobusu 512 do Sobótki o godz. 10:00 ze stanowiska nr 1. Powrót z Sobótki Zachodniej (ul. Świdnicka/Curie) o godz. 13:30, 14:40 i 16:20. Cena biletu w obie strony – ok. 15 zł. Wycieczkę prowadzą: Ewa Witek i Grażyna Skowrońska.

10.02.2018 sobota. Wycieczka do Chrząstawy Wielkiej i okolicznych lasów. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 8:50 na skrzyżowaniu Pl. Grunwaldzkiego i ul. Norwida. Odjazd autobusu 845 o godz. 9:10. Bilety do nabycia u kierowcy w cenie ok. 4,80 zł – normalny, a ulgowy ok. 2,40 zł. Powrót z Chrząstawy Wielkiej o godz. 14:40 lub 16:40. Wycieczkę prowadzą: Czesław Leśniara i Barbara Zarzycka.

17.02.2018 sobota. Wycieczka piesza trasą: RędzinLesicaRędzin (10 km). Spotkanie z przewodnikiem na pętli tramwajowej linii 14 i 24 na Osobowicach o godz. 10:00. Odjazd autobusu 118 do Rędzina o godz. 10:24. Powrót o godz. 15:37. Wycieczkę prowadzą: Antoni Zygnerski i Zofia Wągrowska.

Program wycieczek „Polanki” dostępny jest także w Internecie pod adresem: skroc.pl/polanka

Uwaga:
Wycieczka może być odwołana:
a) ze względu na warunki atmosferyczne takie jak: obfity deszcz, śnieżyca, gołoledź lub temperatura powyżej 30 st. C lub poniżej -10 st. C.
b) jeżeli na wycieczkę zgłosi się poniżej 10 uczestników.

Zastrzega się możliwość zmian w programach wycieczek.

Uczestnicy wycieczek z opłaconą na bieżącą składką członkowską PTTK i wpisani na listę uczestników wycieczki są ubezpieczeni przez Zarząd Główny PTTK od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali biorą udział w w/w wycieczkach na własną odpowiedzialność i samodzielnie ubezpieczają się w PZU. Za uczestników nie ubezpieczonych organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Na trasie uczestników obowiązuje podporządkowanie się wskazówkom przewodnika. Oddalający się od przewodnika z grupą przestają być uczestnikami tej wycieczki. Plan wycieczek opracował Kol. Antoni Zygnerski tel. kom. 0-694-069-604.

Informacji telefonicznej o wycieczkach udzielać będzie:

  • Zofia Wągrowska, tel. (071)355-05-69.
  • Biuro Oddziału PTTK Fabryczna ul. Kościuszki 13/5 czynne jest we wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 15.00, numery telefonu: (071) 344-79-80 i 608-253-770
  • Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14. 344-31-11, gdzie można otrzymać kopię programu wycieczek.

Informacja: na podstawie uchwały Zarządu Koła i Zarządu Oddziału z dnia 7.12.2012 za udział w wycieczkach członkowie PTTK opłacają 1 zł, a pozostali 2 zł. Opłaty pobierane są na wycieczce i wraz z rozliczeniem przekazywane są do kasy Oddziału. Z zebranych kwot Oddział pokrywa koszty delegacji przewodnika i koszty związane z przygotowaniem wycieczek, takie jak: pisanie programów wycieczek, kserowanie i materiały biurowe.

Składki członkowskie PTTK można opłacać na wycieczce lub w Biurze Oddziału.

Zapraszamy na wycieczki wszystkich zainteresowanych

Poniżej znajduję się wersja programu do pobrania i wydrukowania:

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza