Koło PTTK Nr 6 „Polanka”

Wycieczki w styczniu  2019

5.01.2019 sobota. Wycieczka piesza do Lasu Osobowickiego, gdzie przy ognisku powitamy Nowy Rok 2019. Spotkanie z przewodnikiem na pętli tramwajowej linii 14 i 24 na Osobowicach o godz. 10:00. Powrót około godz. 15:00. Wycieczkę prowadzi Zofia Wągrowska.

12.01.2019 sobota. Wycieczka piesza na trasie: Pawłowice – Kłokoczyce – Sołtysowice. Spotkanie z przewodnikiem na Dworcu Gł. PKP, o godz. 9:25 z wykupionym biletem do Pawłowic (pociąg – kierunek Trzebnica). Odjazd pociągu z Dworca Gł. o godz. 9:45, Mikołajowa 9:50, Nadodrza 9:56. Powrót z Sołtysowic pociągiem o godz. 14:45 lub autobusem 116 lub 119 ok. godz. 15:00. Wycieczkę prowadzi Anna Woźnicka.

26.01.2019 sobota. Wycieczka piesza do Obornik Śląskich. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 10:25 na Dworcu Gł. PKP, koło kas z wykupionym biletem do Obornik Śląskich (osoby uprawnione – bilet od Świniar). Odjazd pociągu z Dworca Gł. do Obornik Śl. o godz. 10:52, Mikołajowa 10:58, Popowic 11:00, Różanki 11:02, Osobowic 11:05, i Świniar 11:09. Powrót z Obornik Śl. o godz. 15:12, 16:21 lub 17:46. Wycieczkę prowadzą Czesław Leśniara i Barbara Zarzycka.

Program wycieczek „Polanki” dostępny jest także w Internecie pod adresem: bit.ly/programpolanki

Uwaga:
Wycieczka może być odwołana:
a) ze względu na warunki atmosferyczne takie jak: obfity deszcz, śnieżyca, gołoledź lub temperatura powyżej 30 st. C lub poniżej -10 st. C.
b) jeżeli na wycieczkę zgłosi się poniżej 10 uczestników.

Zastrzega się możliwość zmian w programach wycieczek.

Uczestnicy wycieczek z opłaconą na bieżącą składką członkowską PTTK i wpisani na listę uczestników wycieczki są ubezpieczeni przez Zarząd Główny PTTK od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali biorą udział w w/w wycieczkach na własną odpowiedzialność i samodzielnie ubezpieczają się w PZU. Za uczestników nie ubezpieczonych organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Na trasie uczestników obowiązuje podporządkowanie się wskazówkom przewodnika. Oddalający się od przewodnika z grupą przestają być uczestnikami tej wycieczki.

Informacji telefonicznej o wycieczkach udzielać będzie:

  • Zofia Wągrowska, tel. (071)355-05-69.
  • Biuro Oddziału PTTK Fabryczna ul. Kościuszki 13/5 czynne jest we wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 15.00, numery telefonu: (071) 344-79-80 i 608-253-770
  • Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14. 344-31-11, gdzie można otrzymać kopię programu wycieczek.

Informacja: na podstawie uchwały Zarządu Koła i Zarządu Oddziału z dnia 7.12.2012 za udział w wycieczkach członkowie PTTK opłacają 1 zł, a pozostali 2 zł. Opłaty pobierane są na wycieczce i wraz z rozliczeniem przekazywane są do kasy Oddziału. Z zebranych kwot Oddział pokrywa koszty delegacji przewodnika i koszty związane z przygotowaniem wycieczek, takie jak: pisanie programów wycieczek, kserowanie i materiały biurowe.

Składki członkowskie PTTK można opłacać na wycieczce lub w Biurze Oddziału.

Zapraszamy na wycieczki wszystkich zainteresowanych

Poniżej znajduję się wersja programu do pobrania i wydrukowania:

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza