Koło PTTK Nr 6 „Polanka”

Wycieczki w lipcu  2018

14.07.2018 sobota. Wycieczka do Chrząstawy Wielkiej i okolicznych lasów. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 8:50 na skrzyżowaniu Pl. Grunwaldzkiego i ul. Norwida. Odjazd autobusu 845 o godz. 9:10. Bilety do nabycia u kierowcy w cenie 4,50 zł – normalny, 2,25 zł – ulgowy. Powrót z Chrząstawy Wielkiej o godz. 14:40 lub 16:40. Wycieczkę prowadzą Czesław Leśniara i Barbara Zarzycka.

21.07.2018 sobota. Wycieczka piesza Domaszczyn – Pruszowice – Pawłowice. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 9:10 obok Galerii Dominikańskiej (naprzeciw kościoła). Odjazd autobusu 914 o godz. 9:30. Powrót z Pawłowic autobusem 130 o godz. 15:21 lub 15:51. Wycieczkę prowadzi Zofia Wągrowska.

28.07.2018 sobota. Wycieczka piesza Długołęka – Szczodre. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 9:10 obok Galerii Dominikańskiej (naprzeciw kościoła). Odjazd autobusu 914 o godz. 9:30. Powrót ze Szczodrego o godz. 14:40 lub 16:40. Wycieczkę prowadzi Zofia Wągrowska.

Program wycieczek „Polanki” dostępny jest także w Internecie pod adresem: bit.ly/programpolanki

Uwaga:
Wycieczka może być odwołana:
a) ze względu na warunki atmosferyczne takie jak: obfity deszcz, śnieżyca, gołoledź lub temperatura powyżej 30 st. C lub poniżej -10 st. C.
b) jeżeli na wycieczkę zgłosi się poniżej 10 uczestników.

Zastrzega się możliwość zmian w programach wycieczek.

Uczestnicy wycieczek z opłaconą na bieżącą składką członkowską PTTK i wpisani na listę uczestników wycieczki są ubezpieczeni przez Zarząd Główny PTTK od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali biorą udział w w/w wycieczkach na własną odpowiedzialność i samodzielnie ubezpieczają się w PZU. Za uczestników nie ubezpieczonych organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Na trasie uczestników obowiązuje podporządkowanie się wskazówkom przewodnika. Oddalający się od przewodnika z grupą przestają być uczestnikami tej wycieczki.

Informacji telefonicznej o wycieczkach udzielać będzie:

  • Zofia Wągrowska, tel. (071)355-05-69.
  • Biuro Oddziału PTTK Fabryczna ul. Kościuszki 13/5 czynne jest we wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 15.00, numery telefonu: (071) 344-79-80 i 608-253-770
  • Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14. 344-31-11, gdzie można otrzymać kopię programu wycieczek.

Informacja: na podstawie uchwały Zarządu Koła i Zarządu Oddziału z dnia 7.12.2012 za udział w wycieczkach członkowie PTTK opłacają 1 zł, a pozostali 2 zł. Opłaty pobierane są na wycieczce i wraz z rozliczeniem przekazywane są do kasy Oddziału. Z zebranych kwot Oddział pokrywa koszty delegacji przewodnika i koszty związane z przygotowaniem wycieczek, takie jak: pisanie programów wycieczek, kserowanie i materiały biurowe.

Składki członkowskie PTTK można opłacać na wycieczce lub w Biurze Oddziału.

Zapraszamy na wycieczki wszystkich zainteresowanych

Poniżej znajduję się wersja programu do pobrania i wydrukowania:

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza