Koło PTTK Nr 6 „Polanka”

Wycieczki w styczniu

25.01.2020 sobota. Wycieczka piesza do Borowej Oleśnickiej i okolicznych lasów. Spotkanie z przewodnikiem na Dworcu Autobusowym w hali odjazdów autobusów przy stanowisku nr 3 o godz. 9:30 z wykupionym biletem do Borowej Oleśnickiej. Uprawnieni do bezpłatnego przejazdu w  granicach Wrocławia kupują bilety od Psiego Pola. Odjazd autobusu Polbus nr 504 w kierunku Oleśnicy o godz. 9:50. Środek transportu i godzinę powrotu z wycieczki ustali przewodnik. Wycieczkę prowadzą: Czesław Leśniara i Barbara Zarzycka.

Uwaga: ulga Polbusu dla osób 70+ została zlikwidowana.

Wycieczki w lutym

1.02.2020 sobota. Wycieczka piesza z Leśnicy do Lasu Mokrzańskiego - Mokrej. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 10:00 na pętli tramwajowej w Leśnicy. Dojazd tramwajami 3, 10, i 20. Powrót z Mokrej ok. 15:30. Wycieczkę prowadzi Zofia Wągrowska.

8.02.2020 sobota. Wycieczka piesza trasą: Sobótka – Przełęcz pod Wieżycą – Zamek „Górka”. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 9:40 na Dworcu Autobusowym na stanowisku nr 1. Bilety można kupić u kierowcy lub w kasie (16zł w dwie strony). Odjazd autobusu linii 522 (Polbus) do Sobótki o godz. 10:00. Powrót z Sobótki Zachodniej (ul. Świdnicka/Curie) o godz. 13:30, 14:40 i 16:20. Wycieczkę prowadzą: Grażyna Skowrońska i Andrzej Markowski.

15.02.2020 sobota. Wycieczka do Chrząstawy Wielkiej i okolicznych lasów. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 8:50 na skrzyżowaniu Pl. Grunwaldzkiego i ul. Norwida. Odjazd autobusu 845 o godz. 9:10. Bilety do nabycia u kierowcy. Powrót z Chrząstawy Wielkiej o godz. 14:40 lub 16:40. Wycieczkę prowadzą: Czesław Leśniara i Barbara Zarzycka.

29.02.2020 sobota. Wycieczka piesza trasą: Miękinia – Łąkoszyce – Wojnowice – Mokra (10 km). Zbiórka na Dworcu Gł. PKP o 9:30. Odjazd pociągu w kierunku Zgorzelca: 9:47 – Dworzec Gł., 9:59 – Nowy Dwór, 10:05 – Leśnica. Dla uprawnionych bilet od Leśnicy w cenie 4,35 zł. Planowany powrót z Mokrej autobusem 137 o godz. 14:30 lub 15:30. Wycieczką prowadzi Anna Woźnicka.

Program wycieczek „Polanki” dostępny jest także w Internecie pod adresem: bit.ly/programpolanki

Uwaga:
Wycieczka może być odwołana:
a) ze względu na warunki atmosferyczne takie jak: obfity deszcz, śnieżyca, gołoledź lub temperatura powyżej 30 st. C lub poniżej -10 st. C.
b) jeżeli na wycieczkę zgłosi się poniżej 10 uczestników.

Zastrzega się możliwość zmian w programach wycieczek.

Uczestnicy wycieczek z opłaconą na bieżącą składką członkowską PTTK i wpisani na listę uczestników wycieczki są ubezpieczeni przez Zarząd Główny PTTK od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali biorą udział w w/w wycieczkach na własną odpowiedzialność i samodzielnie ubezpieczają się w PZU. Za uczestników nie ubezpieczonych organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Na trasie uczestników obowiązuje podporządkowanie się wskazówkom przewodnika. Oddalający się od przewodnika z grupą przestają być uczestnikami tej wycieczki.

Informacji telefonicznej o wycieczkach udzielać będzie:

  • Zofia Wągrowska, tel. (071)355-05-69.
  • Biuro Oddziału PTTK Fabryczna ul. Kościuszki 13/5 czynne jest we wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 15.00, numery telefonu: (071) 344-79-80 i 608-253-770
  • Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14. 344-31-11, gdzie można otrzymać kopię programu wycieczek.

Informacja: na podstawie uchwały Zarządu Koła i Zarządu Oddziału z dnia 7.12.2012 za udział w wycieczkach członkowie PTTK opłacają 1 zł, a pozostali 2 zł. Opłaty pobierane są na wycieczce i wraz z rozliczeniem przekazywane są do kasy Oddziału. Z zebranych kwot Oddział pokrywa koszty delegacji przewodnika i koszty związane z przygotowaniem wycieczek, takie jak: pisanie programów wycieczek, kserowanie i materiały biurowe.

Składki członkowskie PTTK można opłacać na wycieczce lub w Biurze Oddziału.

Zapraszamy na wycieczki wszystkich zainteresowanych

Poniżej znajduję się wersja programu do pobrania i wydrukowania:

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza