Koło PTTK Nr 6 „Polanka”

Wycieczki w listopadzie

23.11.2019 sobota. Wycieczka do Chrząstawy Wielkiej i okolicznych lasów. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 8:50 na skrzyżowaniu Placu Grunwaldzkiego i ul. Norwida. Odjazd autobusu 845 o godz. 9:10. Bilety do nabycia u kierowcy w cenie ok. 4,80 zł – normalny, a ulgowy ok. 2,40 zł. Powrót z Chrząstawy Wielkiej o godz. 14:40 lub 16:40. Wycieczkę prowadzą: Czesław Leśniara i Barbara Zarzycka.

30.11.2019 sobota. Wycieczka piesza trasą: RędzinLesicaRędzin (10 km). Spotkanie z przewodnikiem na pętli tramwajowej linii 14 i 24 na Osobowicach o godz. 10:00. Odjazd autobusu 118 do Rędzina o godz. 10:26. Powrót o godz. 15:31. Wycieczkę prowadzi Zofia Wągrowska.

Wycieczki w grudniu

7.12.2019 sobota. Wycieczka piesza Budziwojowice – Bąków – Szczodre. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 8:20 obok Galerii Dominikańskiej (naprzeciw kościoła). Odjazd autobusu 904 o godz. 8:30. Powrót ze Szczodrego (Szczodre – pętla) o godz. 13:46, 14:16, lub 14:46. Wycieczkę prowadzi Anna Woźnicka.

14.12.2019 sobota. Wycieczka piesza do Lasu Osobowickiego, gdzie przy ognisku, opłatku i kolędach podsumujemy naszą działalność turystyczną za rok 2019. Spotkanie z przewodnikiem na pętli tramwajowej linii 14 i 24 na Osobowicach o godz. 10:00. Powrót około godz. 15:00. Wycieczkę prowadzi Zofia Wągrowska. Uwaga: z powodu planowanych robót drogowych na Osobowicach prosimy o sprawdzenie możliwości dojazdu na miejsce zbiórki.

Program wycieczek „Polanki” dostępny jest także w Internecie pod adresem: bit.ly/programpolanki

Uwaga:
Wycieczka może być odwołana:
a) ze względu na warunki atmosferyczne takie jak: obfity deszcz, śnieżyca, gołoledź lub temperatura powyżej 30 st. C lub poniżej -10 st. C.
b) jeżeli na wycieczkę zgłosi się poniżej 10 uczestników.

Zastrzega się możliwość zmian w programach wycieczek.

Uczestnicy wycieczek z opłaconą na bieżącą składką członkowską PTTK i wpisani na listę uczestników wycieczki są ubezpieczeni przez Zarząd Główny PTTK od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali biorą udział w w/w wycieczkach na własną odpowiedzialność i samodzielnie ubezpieczają się w PZU. Za uczestników nie ubezpieczonych organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Na trasie uczestników obowiązuje podporządkowanie się wskazówkom przewodnika. Oddalający się od przewodnika z grupą przestają być uczestnikami tej wycieczki.

Informacji telefonicznej o wycieczkach udzielać będzie:

  • Zofia Wągrowska, tel. (071)355-05-69.
  • Biuro Oddziału PTTK Fabryczna ul. Kościuszki 13/5 czynne jest we wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 15.00, numery telefonu: (071) 344-79-80 i 608-253-770
  • Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14. 344-31-11, gdzie można otrzymać kopię programu wycieczek.

Informacja: na podstawie uchwały Zarządu Koła i Zarządu Oddziału z dnia 7.12.2012 za udział w wycieczkach członkowie PTTK opłacają 1 zł, a pozostali 2 zł. Opłaty pobierane są na wycieczce i wraz z rozliczeniem przekazywane są do kasy Oddziału. Z zebranych kwot Oddział pokrywa koszty delegacji przewodnika i koszty związane z przygotowaniem wycieczek, takie jak: pisanie programów wycieczek, kserowanie i materiały biurowe.

Składki członkowskie PTTK można opłacać na wycieczce lub w Biurze Oddziału.

Zapraszamy na wycieczki wszystkich zainteresowanych

Poniżej znajduję się wersja programu do pobrania i wydrukowania:

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza