Koło PTTK Nr 6 „Polanka”

Wycieczki we wrześniu  2017

30.09.2017 sobota. Wycieczka piesza trasą: Będkowice – Sulistrowiczki – Przełęcz Tąpadła. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 8:20 na ul. Kołłątaja naprzeciw „Eureki”. Odjazd autobusu 502 o godz. 8:45. Powrót z Przełęczy Tąpadła o godz. 15:50. Cena biletu w obie strony ok. 15 zł. Wycieczkę prowadzą: Antoni Zygnerski i Zofia Wągrowska.

Wycieczki w październiku  2017

7.10.2017 sobota. Wycieczka piesza z Parku Zachodniego, wzdłuż Odry przez Las Pilczycki do Pilczyc. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 10:00 na przystanku tramwajowym linii 3, 10, 20 i 33 na ul. Lotniczej (przedłużenie ul. Legnickiej, naprzeciw D.H. „Astra”). Powrót z Pilczyc około godz. 15:00. Wycieczkę prowadzą Antoni Zygnerski i Zofia Wągrowska.

14.10.2017 sobota. Wycieczka piesza. Trasa wycieczki: Wojnów, Las Strachociński, Łany do Biskupina (10 km). Spotkanie z przewodnikiem o godz. 9:10 na przystanku autobusu 115 (w pobliżu skrzyżowania Pl. Grunwaldzkiego i ul. Norwida). Odjazd autobusu 115 do Wojnowa o godz. 9:33. Powrót z Biskupina około godz. 15:00. Wycieczkę prowadzą Antoni Zygnerski i Zofia Wągrowska.

21.10.2017  sobota. Wycieczka piesza do Lasu Osobowickiego. Spotkanie z przewodnikiem na pętli tramwajowej linii 14 i 24 na Osobowicach o godz. 10:00. Powrót około godz. 15:00. Wycieczkę prowadzą Antoni Zygnerski i Zofia Wągrowska.

Program wycieczek „Polanki” dostępny jest także w Internecie pod adresem: skroc.pl/polanka

Uwaga:
Wycieczka może być odwołana:
a) ze względu na warunki atmosferyczne takie jak: obfity deszcz, śnieżyca, gołoledź lub temperatura powyżej 30 st. C lub poniżej -10 st. C.
b) jeżeli na wycieczkę zgłosi się poniżej 10 uczestników.

Zastrzega się możliwość zmian w programach wycieczek.

Uczestnicy wycieczek z opłaconą na bieżącą składką członkowską PTTK i wpisani na listę uczestników wycieczki są ubezpieczeni przez Zarząd Główny PTTK od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali biorą udział w w/w wycieczkach na własną odpowiedzialność i samodzielnie ubezpieczają się w PZU. Za uczestników nie ubezpieczonych organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Na trasie uczestników obowiązuje podporządkowanie się wskazówkom przewodnika. Oddalający się od przewodnika z grupą przestają być uczestnikami tej wycieczki. Plan wycieczek opracował Kol. Antoni Zygnerski tel. kom. 0-694-069-604.

Informacji telefonicznej o wycieczkach udzielać będzie:

  • Zofia Wągrowska, tel. (071)355-05-69.
  • Biuro Oddziału PTTK Fabryczna ul. Kościuszki 13/5 czynne jest we wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 15.00, numery telefonu: (071) 344-79-80 i 608-253-770
  • Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14. 344-31-11, gdzie można otrzymać kopię programu wycieczek.

Informacja: na podstawie uchwały Zarządu Koła i Zarządu Oddziału z dnia 7.12.2012 za udział w wycieczkach członkowie PTTK opłacają 1 zł, a pozostali 2 zł. Opłaty pobierane są na wycieczce i wraz z rozliczeniem przekazywane są do kasy Oddziału. Z zebranych kwot Oddział pokrywa koszty delegacji przewodnika i koszty związane z przygotowaniem wycieczek, takie jak: pisanie programów wycieczek, kserowanie i materiały biurowe.

Składki członkowskie PTTK można opłacać na wycieczce lub w Biurze Oddziału.

Zapraszamy na wycieczki wszystkich zainteresowanych

Poniżej znajduję się wersja programu do pobrania i wydrukowania:

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza