Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej

Skład Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej

  1.  Andrzej  Trybuła              – Przewodniczący Komisji
  2.  Henryk  Kulczyk              – Wiceprzewodniczący Komisji
  3.  Iwona  Kublik                     – Sekretarz Komisji
  4.  Zdzisław  Dryglewski   – Członek Komisji
  5.  Tadeusz  Kozak                 – Członek Komisji
  6.  Janina Zając – Klińska   – Członek Komisji

Z pośród członków Komisji został wyłoniony Referat Weryfikacyjny Kolarskiej Odznaki Turystycznej w składzie:

  1.  Henryk  Kulczyk   – Przewodniczący Referatu Weryfikacyjnego
  2.  Andrzej  Trybuła   – Sekretarz Referatu Weryfikacyjnego
  3.  Janina  Zając – Klińska   – Członek Referatu Weryfikacyjnego

Referat Weryfikacyjny posiada uprawnienia do weryfikacji Kolarskiej Odznaki Turystycznej do stopnia – mała złota.

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza