Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej

Skład  Oddziałowej  Komisji  Turystyki  Pieszej

  1. Tadeusz  Kozak                      – przewodniczący komisji
  2.  Zenon  Babiarz                       – wiceprzewodniczący komisji
  3.  Ryszard  Antonowicz        – wiceprzewodniczący komisji
  4.  Marek  Szot                             – członek komisji
  5.  Jolanta  Mikulska                 – sekretarz komisji

Z pośród członków komisji wyłoniono  Referat  Weryfikacyjny  Odznaki  Turystyki  Pieszej   w składzie:

  1. Ryszard  Antonowicz        – przewodniczący referatu
  2. Zenon  Babiarz                       – wiceprzewodniczący referatu
  3. Tadeusz  Kozak                      – sekretarz referatu

Referat Weryfikacyjny  posiada uprawnienia do weryfikacji  Odznaki Turystyki  Pieszej  do stopnia – mała srebrna

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza