Komisje i referaty

W Oddziale działają następujące Komisje wraz Referatami Weryfikacyjnymi odznak turystyki kwalifikowanej:

1.   Komisja  Turystyki  Pieszej oraz Referat Weryfikacyjny

Odznaki Turystyki Pieszej   do stopnia – mała złota

2.   Komisja  Ochrony  Przyrody  oraz  Referat  Weryfikacyjny

odznaki  „Turysta Przyrodnik”   do stopnia – mała złota

3.   Komisja  Turystyki  Kolarskiej  oraz  Referat  Weryfikacyjny 

Kolarskiej Odznaki Turystycznej  do stopnia – mała złota

4.   Komisja  Turystyki  Górskiej  oraz Referat  Weryfikacyjny

Górskiej Odznaki Turystycznej

5.   Komisja  Turystyki  Krajoznawczej  oraz Referat  Weryfikacyjny

Regionalnej Odznaki Krajoznawczej

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza