Oddziałowa Komisja Krajoznawcza

Skład Oddziałowej Komisji Krajoznawczej 

  1.  Andrzej  Trybuła                                      – Przewodniczący Komisji
  2.  Henryk  Kulczyk                                      – Wiceprzewodniczący Komisji
  3.  Iwona  Kublik                                            – Sekretarz
  4.  Marek  Szot                                                – Członek Komisji
  5.  Zdzisław  Borowiec                               – Członek Komisji
  6.  Tadeusz  Kozak                                        – Członek Komisji
  7.  Władysław  Woźniakiewicz             – Członek Komisji

Z pośród członków Komisji został wyłoniony Referat Weryfikacyjny Odznak Krajoznawczych własnego oddziału lub ogólnopolskich zgodnie z ich regulaminem i nadanymi przez Komisję Krajoznawczą ZG uprawnieniami.

  1.  Henryk  Kulczyk       – Przewodniczący Referatu Weryfikacyjnego
  2.  Andrzej  Trybuła       – Wiceprzewodniczący Referatu                                                   Weryfikacyjnego
  3.  Iwona  Kublik              – Sekretarz

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza