Skałka 2014

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza