Odznaki

Zachęcamy wszystkich do zdobywania odznak turystycznych Oddziału PTTK Wrocław Fabryczna

1. Odznaka „Wędrówki dookoła Wrocławia”

2. Odznaka „Przedszkolak Przyrodnik”

3. Odznaka „Przyrodnik Dolnośląski”

4. Odznaka „Znam Ślężę”

 

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza